Triangle – Váza 300 mm

Triangle – Váza 300 mm

Jihlavské sklárny Bohemia Jihlava a.s. patria medzi výrobcov s bohatou históriu a medzinárodným významom.

Sklárne sú súčasným pokračovateľom sklárskej tradície, patria k významným dodávateľom sortimentu domáceho olovnatého krištáľu 24% PbO s dlhou tradíciou. Prvá továreň bola postavená v Antonínovom dole v roku 1845.

Výrobky Bohemia Jihlava a.s. sú dodávané do celého sveta pod slávnym menom Bohemia Crystal. Tradičné fúkaný ručné brúsený sortiment bol nahradený v posledných niekoľkých rokoch sortimentom vyrábaným na moderných strojových technológiách. Taktiež dizajn nových produktov zahrnutých do portfolia v posledných dvoch rokoch sa zmenil z klasických dekorov na moderné tvary a dekory na veľmi vysokej estetickej a výtvarnej úrovni.